Däckteam

Samsons.se

Bakgrund

- Affären för skog, gård & stuga.

 

Samsons är detaljhandeln i Vallsta som under april 2010 nyöppnade i Granngårdens gamla lokaler.

 

Under våren 2009 avvecklade Granngården efter centralt beslut sin affärsrörelse i Vallsta. Fastigheten såldes därefter till Sam och Margareta Eriksson, som tillsammans med sönerna Tomas, Markus och Daniel driver Vallsta skogsmaskiner AB, ett företag som är något av en doldis i bygd och kommun men är mer känt för ”skogssverige” som ett av landets största inom enskild skogsmaskinsentreprenad.

 

Fastighetsförvärvet var primärt tänkt att lösa entreprenadföretagets behov av fast serviceanläggning med verkstad, lager och kontor. Men snart efter förvärvet adderades även byggplanerna med en utökad och fortsatt  butiksverksamhet på området.  

 

Bakgrunden och beslutet till att fortsätta med den tidigare butiksverksamheten var för oss lika rationellt som det var känslobaserat. Rationellt såtillvida att det finns affärslogik och samverkansfördelar mellan de båda företagen. Känslobaserat, mot bakgrund av den butiksdöd som vår gemensamma hembygd drabbats av under ett antal år, med förvärvet fick vi möjlighet att ta ”spjärn” mot ytterligare en serviceförsämring för Vallsta- och Arbråområdet.

 

Vi har en stark tilltro till Vallsta, läget och att det finns en fortsatt efterfrågan på lokalt anpassad och nära service av varor, för såväl skogs-, lantbruk och entreprenad som för stuga, villa och hem.

 

Samsons har försäljning mot privatpersoner och företag i bygden men även en riktad försäljning mot entreprenörer i hela landet.

 

Halva byggnaden används därigenom av Samsons / Däckteam och andra halvan nyttjas av Vallsta Skogsmaskiner.